sale

GROWATT SPF 3000TL LVM-24P

ỨNG DỤNG

 

Bộ điều khiển sạc MPPT tích hợp
Cấu hình ưu tiên lưới điện hoặc năng lượng mặt trời
Tùy chọn giám sát từ xa WIFI / GPRS
 Song song cho khả năng mở rộng

1

Thanh toán ngay

Biến tần Growatt SPF 3000TL LVM có biến tần đầu ra sóng hình sin thuần túy cũng chỉ dành cho hệ thống cung cấp điện 120VAC.Nó là hoàn hảo cho các ứng dụng ngoài lưới, điện dự phòng và các ứng dụng tự tiêu thụ.